O nás

Materská škola Odbojárov 9 v Banskej Bystrici je dvojtriedna materská škola. Jej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.
Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Materská škola poskytuje deťom možnosť celodenného aj poldenného pobytu. Prevádzka MŠ: 6.30 – 16.30 hod.
Materská škola sa nachádza v mestskej časti Rudlová – Sásová v peknom a tichom prostredí rodinných domov. Má priestrannú záhradu s trávnatou plochou, kríkmi, množstvom stromov. Deťom na hry aj oddych slúži záhradný domček, pieskoviská, hojdačka, altánok, prístrešky s lavičkami, ktoré slúžia na relax a občerstvenie. Drevený altánok využívame na posedenia, vystúpenia a besiedky detí a ako úkryt pred nepriaznivým počasím.
Budova MŠ je prízemná, drevená. Má 69 rokov. V roku 2010 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia budovy, zameraná na odstránenie vlhkosti, obnovu podláh omietok, maľovanie. V lete 2019 prebehla rekonštrukcia nových plastových okien. Vykurovanie budovy je na pevné palivo – drevené pelety.